slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Да је носилац пројекта СЗР “Бетон-комерц“ Раковић Стојан предузетник, Потпећ, Прибој, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД БЕТОНА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ СВРХЕ на кат.парцелама број 3837 и 3843 КО Прибој, општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 27.04.2018.године до 18.05.2018. године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.
2. Седница јавне расправе одржаће се 21.05.2018. године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12. Јануар број 108, соба број 44.
На седници јавне расправе учествују носилац пројекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј. заинтересовани органи, организације и јавност.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.