banner-mosi2018

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу, редни број ЈНВВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење бр.1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину, редни број ЈНМВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије

Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије, редни број ЈНПП бр. 1/18.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју можете преузети овде.

Опширније...

Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој

Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој, редни број ЈНМВ бр. 12/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10, редни број ЈНМВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга садње материјала и одржавање парковских и зелених површина

Услуга садње материјала и одржавање парковских и зелених површина, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и уградња градског видео надзора са одржавањем

Набавка и уградња градског видео надзора са одржавањем, редни број ЈНМВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка урбаног материјала

Набавка урбаног материјала, редни број ЈНМВ бр. 8/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац

Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац, редни број ЈНМВ бр. 8/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузетии овде.
Одлуку о додели уговора можете преузетии овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузетии овде.

Опширније...

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије, редни број ЈНМВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.

Опширније...

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, редни број ЈНВВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНМВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на текућем одржавању градских улица

Извођење радова на текућем одржавању градских улица, редни број ЈНВВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измена и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Другу измену и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 2-1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Постављена питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате.

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате., редни број ЈНМВ бр. 2/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Партија 1: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 2: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој

Извођење радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-537.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој

Извођење радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 404-146.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој

Извођење радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 404-149.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Проширењe (надоградњa) програмског пакета за буџетско рачуноводство

Проширењe (надоградњa) програмског пакета за буџетско рачуноводство, редни број ЈНМВ бр. 02-2/17.
Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији Општине Прибој

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији Општине Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-4/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2017/2018. годину - поновљени поступак

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2017/2018. годину, редни број ЈНМВ бр. 06-3-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...