slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац ројекта Полиестер група д.о.о Прибој поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње погона за пресовање противградног реагенса на кат.пар.број 261/1 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 02.02.2015. год. у времену од 11 до 14 часова.
Молимо Вас да у року од 10 дана од дана пријема обавештења , доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом надлежном органу.

Обавештење можете погледати овде.