slideshow04

Локална самоуправа

Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Пословник Скупштине општине Прибој

На основу члана 63. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој бр.12/08) и члана 16. Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Прибој (Сл. лист општине Прибој бр. 4/2013), Одбор за прописе Скупштине општине Прибој на седници одржаној 28.08.2013. године, утврдио je пречишћен текст Пословника Скупштине општине Прибој.
Пословник Скупштине општине Прибој

Штаб за ванредне ситуације

Препоруке за поступање становништва у току поплаве као и након повлачења воде из поплавњеног подручја

4. седница Општинског штаба за ванредне ситуације

Решење о образовање стручно-оперативнх тимова Штаба за ванредне ситуације општине Прибој

Извештај са друге седнице Штаба

Закључак са друге седнице Штаба

Препорука донета на седници 3.12.2012. године

Решење о постављењу чланова штаба за вранредне ситуације

Решење о разрешењу чланова штаба за ванредне ситуације

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији опстине Прибој

Одлука о образовању штаба за ванредне ситуације општине Прибој

Решење о постављењу повереника и заменика повереника у насељима- месним заједницама на подручју општине Прибој

Процена угрожености општине Прибој и општи план реаговања у ванредним ситуацијама

Карте реке за поплаве

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Прибој 03.02.2012.

Укидање ванредне ситуације на територији општине Прибој 26.02.2012.

Решење о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на подручју општине Прибој

Општи и оперативни план одбране од поплава

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације за период јануар-децембар 2012. године

Извештај штаба за ванредне ситуације опшштине Прибој

Окружно командно-симулационе штабне вежбе ,,Златибор 2012”
21 –23. март 2012. године

Агенда

Канцеларија за ЛЕР

Канцеларија за локални економски развој општине Прибој почела је са радом 01. новембра 2012. године. Послује у оквиру Регионалне Развојне Агенције "Златибор" са седиштем у Ужицу, а егзистира као пословна јединица. Општина Прибој финансира рад Канцеларије за локални економски развој у Прибоју, која је и основана с обзиром на потребу која је произашла из приоритетних развојних праваца који су утемељени у Стратегији одрживог развоја општине Прибој 2012-2017 године. Канцеларија је основана уз подршку 1. Позива EXCHANGE 3 програма из ког је финансирано опремање Канцеларије и набавка савремене опреме.
Канцеларија делује у два основна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници. Својим радом Канцеларија настоји да унапреди пословну климу у Прибоју и подстакне бржи економски развој.

Основне функције КЛЕР су:

  • • Израда, припрема, праћење и реализације пројеката у вези са локалним економским развојем.
  • • Подршка одржавању постојећих, привлачењу нових и ширењу локалних пословних активности
  • • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.
  • • Подршка транспарентности рада локалне самоуправе, а подразумева се израда и месечно одржавање сајта општине Прибој (прикупљање и обрада информација), припрема и прелом докумената за штампу, прилагођавање мултимедијалних садражаја за објављивање на сајту, унос података на Порталу јавних набавки, припрема и одржавање сајтова за јавна предузећа и остале јавне установе на територији Прибоја
  • • Стварање и ажурирање база података
  • • Подршка процесу стратешког планирања
  • • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот - интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде
  • • Унапређења капацитета радне снаге
  • • Маркетинг
  • • Саветовање

Пројектно финансирање је модел који је одавно успостављен у развијеним земљама и који доприноси остваривању максималних резултата у оквиру расположивих финансијских средстава. У складу са тим, општина Прибој последњих година покушава да максимално искористи могућности које пружају донаторски програми у погледу обезбеђења екстерних извора финансирања за све пројекте које спроводи. На тај начин успевамо да уз ограничена буџетска средства обезбедимо и додатне финансије за спровођење пројеката који су дефинисани у стратешким плановима.

У оквиру овог дела сајта биће приказани пројекти чији је носилац локална самоуправа, али и пројекти организација цивилног друштва или пословног сектора у којима локална управа учествује као партнер.

Извештај о пословању Канцеларије за локални економски развој (1. новембар 2012 – 31. децембар 2013. године)

kler logo h

Председник општине Прибој

lazar rvovic

Лазар Рвовић

Рођен 9.09.1969 године у Прибоју где је завршио и основну школу. Средњу Педагошку школу завршио је у Ужицу. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1994. године .

Након завршетка студија, као правник почиње да ради у „Пољопромету“. Био је директор "Коран промету", "Ауто корана" и Туристичке организације Прибој.

До доласка на функцију председника општине Прибој био је сарадник за приватизацију Агенције „Олимпија" из Ужицa. 

Био је председник ООСРС и секретар Окружног одбора СРС. Сада је председник ОО СНС.

Најмлађи је председник општине Прибој до сада. Ожењен је и отац двоје деце.

Контакт:
Председник општине Прибој 
Телефон: 033 2445 648, 033 2445 698
Факс: 033 2445 446

Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Поткатегорије