slideshow04

Регионални план управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница

Регионални план управљања отпадом представља документ којим се организује процес управљања отпадом на нивоу региона. Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС" број 36/09 и 88/10) дефинисана је обавеза израде локалних и регионалних планова управљања отпадом који требају бити
међусобно усаглашени и усаглашени са Стратегијом управљања отпадом. Општина Пријепоље је потписала споразум о приступању изради регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Прибој и Нова Варош, споразуму се прикључила и општина Сјеница. Донета је Одлука о изради регионалног плана управљања отпадом у општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош („Службени гласник општине Пријепоље“, број 11/10) и Одлука о изради регионалног плана управљања отпадом у општинама Пријепоље, Прибој, Нова Варош и Сјеница („Службени гласник општине Пријепоље“, број ...) Израда Регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница резултат је читавог низа активности које су покренуте у циљу решавања питања поступања са отпадом и успостављања Регионалног центра за управљање отпадом.

Регионални план управљања отпадом за општине Пријепоље, Нпва Варош, Прибој и Сјеница у целости можете преузети овде.