banner-mosi2018

Вести

Основана земљорадничка задруга у Саставцима

Удруживањем петоро пољопривредника из месне заједнице Саставци, Прибој и Саставци добили су земљорадничку задругу. Иста ће за циљ имати удруживање знања и искуства, а новооснованој задрузи је већ приступило преко 20 задругара.

Опширније...

Општина Прибој потписник Меморандума о разумевању у области доброг управљања

Представници и представнице 96 локалних самоуправа потписале су у среду, 29. маја 2019. године, са програмом Swiss PRO, који подржава Влада Швајцарске, Меморандум о разумевању у области доброг управљања постављајући тако основе за изградњу капацитета и ресурса и почетак дугорочног процеса утемељивања принципа доброг управљања у рад и функционисање локалних администрација који ће за резултат имати побољшан квалитет пружања услуга за грађане.

Опширније...

Донација ЈКП "Градска чистоћа" Београд општини Прибој - ЈКП "Услуга" Прибој

Данас је општина Прибој добила значајну донацију Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" из Београда. Том приликом је извршена примопредаја вредне опреме коју ће у наредном периоду користити ЈКП "Услуга" за обављање својих редовних комуналних улуга на територији општине Прибој.

Опширније...

КОНКУРС: Јавни позив за Програм субвенција за самозапошљавање и Програм јавних радова 2019

Општина Прибој у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписује Јавни позив за Програм субвенција за самозапошљавање и Програм јавних радова, а у складу са планираним мерама активне политике запошљавања.

Опширније...

Наставак радова на изградњи котларнице на биомасу капацитета 1,8 MW

Општина Прибој, једна је од 10 општина које су 2017. године потписале уговор о реализацији пројекта преласка градске топлане са фосилних горива на коришћење биомасе. Тренутно су у току радови на новој котларници, која ће грејати основне школе "Вук Караџић" и "Десанка Максимовић", Машинско-електротехничку школу и Гимназију, као и Дечији диспанзер, а чију изградњу финансира Владина Канцеларија за јавна улагања.

Опширније...

Летовање о трошку Општине за децу са евиденције Центра за социјални рад и чланове Удружења ЦДП Прибој

У складу са праксом из претходних година, деца са евиденције Центра за социјални рад, чланови Удружења за церебралну и дечју парализу, као и најбољи ђаци и студенти из Прибоја, летоваће о трошку Општине у одмаралишту у Сутомору. Тим поводом, јуче су са председником Општине, Лазаром Рвовићем, потписани уговори којима се омогућава наставак добре и хумане праксе из претходних година.

Опширније...

Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене парка природе "Златибор" и извештај о стратршкој провени утицаја просторног плана на животну средину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) оглашава ЈАВНИ УВИД у нацрт ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР” и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

Опширније...

Почело уређивање водотокова другог реда

У циљу решавања проблема на водотоковима другог реда у општини Прибој, почели су радови на постављању цеви пречника 2 m на потоку Речица. Санација овог водотока врши се у оквиру пројекта који финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима са 111.375.168 дин са ПДВ.

Опширније...

Нова опрема за дечју и превентивну стоматологију у Прибоју

У складу са Планом расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач Реублика, за набавку опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање у 2019.години, Министарство здравља одобрило је новчана средства Дому здравља Прибој за набавку стоматолошког радног места за дечју и превентивну стоматологију.

Опширније...

Прибој дочекује бициклистичку елиту

Делегација бициклистичке трке кроз Србију предвођена директором трке Владимиром Куваљом и генералним секретаром Бициклистичког савеза Србије Сашом Гајичићем, посетила је Прибој, град који ће други пут бити домаћин етапе на најначајнијој бициклистичкој трци Југоисточне Европе.

Опширније...

Поткатегорије