banner-mosi2018

Вести

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину, са територије општине Прибој.

Опширније...

Интензивирани радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и ОШ "Десанка Максимовић"

Након што су 17.јула прошле године званично почели радови на потпуној реконструкцији две прибојске школе, Машинско-електротехничкој и ОШ "Десанка Максимовић", исти су услед лоших временских прилика паузирани, да би током месеца фебруара били интензивирани, како би се све завршило у року.

Опширније...

Општина Прибој пустила у рад ПОС терминал на шалтеру општинског Услужног центра

У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Републике Србије општина Прибој увела је и пустила у рад ПОС терминал на шалтеру општинског Услужног центра.

Опширније...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу прикључног вода 35 kV МХЕ „Шљивовица“ - расклопно постројење „Препран“.

Опширније...

Одржана 49. седница Општинског већа

Данас је одржано 49. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су већници разматрали о пет тачака дневног реда.

Опширније...

Јавни конкурс за годишње програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета Општине Прибој

Годишњи програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017):

Опширније...

Јавни конкурс за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2019. годину

Посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017):
• Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Прибој и спортских објеката у својини општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у спорту

Опширније...

Поводом Дана општине награђени најбољи студенти

Дан када се Прибој први пут помиње у Повељи Краља Фридриха III, издатој 20. јануара 1448. године по Јулијанском календару, односно 2. фебруара по Грегоријанском, обележава се као Дан општине Прибој. Локална самоуправа, традиционално новац није трошила на свечарење већ је средства опредељена за ту намену преусмерила за награде најбољим студентима.

Опширније...

Пројекције филмова у Дому културе "Пиво Караматијевић"

АЛАДИН И ЛЕТЕЋИ ЋИЛИМ (синхронизовано)
04.02.2019. (понедељак) у 16 h

ТАКСИ БЛУЗ
04.02. 2019 (понедељак) у 18:00 h, у 20:00 h
05.02. 2019 (уторак) у 18:00 h, у 20:00 h

Опширније...

Данас је дан општине Прибој

Данас је Дан општине Прибој, дан када се Прибој први пут помиње у Повељи Краља Фридриха III, која је издата 20. јануара 1448. године по Јулијанском календару, односно 2. фебруара по Грегоријанском.

Опширније...

Поткатегорије