banner-mosi2018

Локална самоуправа

Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Статут општине Прибој

На основу члана 191.став 1. Устава Републике Србије(„Службени гласник Републике Србије“, број: 98/06) , члана 32. тачка 1. а у вези са чланом 11. став 1 .тачка 1.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 15.тачка 1. Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“,број 6/04,3/05 и 5/06), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.08.2008. године донела је:
Статут општине Прибој

Пословник Скупштине општине Прибој

На основу члана 63. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој бр.12/08) и члана 16. Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Прибој (Сл. лист општине Прибој бр. 4/2013), Одбор за прописе Скупштине општине Прибој на седници одржаној 28.08.2013. године, утврдио je пречишћен текст Пословника Скупштине општине Прибој.
Пословник Скупштине општине Прибој

Канцеларија за младе

Надлежности и делокруг рада институција за младе на локалу:

Канцеларије за младе (КЗМ) - Део општинске управе који је одговоран за спровођење локалне омладинске политике. Делокруг рада КЗМ-а је:

1.  Развија, спроводи, прати и  локалну омладинску политику- иницира израду и прати спровођење ЛАП-а за младе;
2.  Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању, комуникацији и координацији; 
3.  Прати рад одговорних за рад са младима  (посебно у ОК) и трошење градских/општинских средстава;
4. Подстиче активизам младих, комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у процесима доношења одлука;
5. Пружа техничку, материјалну и финансијску подршку омладинским организацијама и иницијативама младих- заговара за буџетска средства за младе, аплицира и пружа подршку иницијативама и пројектима младих;
6. Обезбеђује подршку у раду другим институцијама- ОК, СМ;
7. Спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници;
8. Води базу података о активним организацијама младих;


Канцеларија за младе
Канцеларија за Младе Прибој
Емир Вражалица
Координатор КЗМ
Лимска бб, ТЦ Драмини, 31330 Прибој
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
+381 62 8802 462
Facebook: facebook.com/kzm.pb
vestidokumentadokumenta
КЗМ на Кустендорфу

Канцеларија за ЛЕР

Канцеларија за локални економски развој општине Прибој почела је са радом 01. новембра 2012. године. Послује у оквиру Регионалне Развојне Агенције "Златибор" са седиштем у Ужицу, а егзистира као пословна јединица. Општина Прибој финансира рад Канцеларије за локални економски развој у Прибоју, која је и основана с обзиром на потребу која је произашла из приоритетних развојних праваца који су утемељени у Стратегији одрживог развоја општине Прибој 2012-2017 године. Канцеларија је основана уз подршку 1. Позива EXCHANGE 3 програма из ког је финансирано опремање Канцеларије и набавка савремене опреме.
Канцеларија делује у два основна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници. Својим радом Канцеларија настоји да унапреди пословну климу у Прибоју и подстакне бржи економски развој.

Основне функције КЛЕР су:

  • • Израда, припрема, праћење и реализације пројеката у вези са локалним економским развојем.
  • • Подршка одржавању постојећих, привлачењу нових и ширењу локалних пословних активности
  • • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.
  • • Подршка транспарентности рада локалне самоуправе, а подразумева се израда и месечно одржавање сајта општине Прибој (прикупљање и обрада информација), припрема и прелом докумената за штампу, прилагођавање мултимедијалних садражаја за објављивање на сајту, унос података на Порталу јавних набавки, припрема и одржавање сајтова за јавна предузећа и остале јавне установе на територији Прибоја
  • • Стварање и ажурирање база података
  • • Подршка процесу стратешког планирања
  • • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот - интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде
  • • Унапређења капацитета радне снаге
  • • Маркетинг
  • • Саветовање

Пројектно финансирање је модел који је одавно успостављен у развијеним земљама и који доприноси остваривању максималних резултата у оквиру расположивих финансијских средстава. У складу са тим, општина Прибој последњих година покушава да максимално искористи могућности које пружају донаторски програми у погледу обезбеђења екстерних извора финансирања за све пројекте које спроводи. На тај начин успевамо да уз ограничена буџетска средства обезбедимо и додатне финансије за спровођење пројеката који су дефинисани у стратешким плановима.

У оквиру овог дела сајта биће приказани пројекти чији је носилац локална самоуправа, али и пројекти организација цивилног друштва или пословног сектора у којима локална управа учествује као партнер.

Извештај о пословању Канцеларије за локални економски развој (1. новембар 2012 – 31. децембар 2013. године)

kler logo h

Поткатегорије