banner telefoni naslovna

Vesti

Zakazana 22. sednica Skupštine opštine

22. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 16. oktobra 2019. godine (sreda) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu;
2. Izveštaj Nezavisnog ovlašćenog revizora o izvršenoj eksternoj reviziji Završnog računa opštine Priboj sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
3. Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Priboj za period od 2019. do 2024. godine;
4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Priboj za period od 2019. do 2024. godine;
5. Model Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštete energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Priboj;
6. Izveštaj o radu Predškolske ustanove "Neven" Priboj za 2018/2019. godinu;
7. Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Neven" Priboj za 2019/2020. godinu;
8. Predlog Odluke o izmenama Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Priboj za 2019. godinu;
9. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za brisanje katastarske opštine, unošenje novog i ispravku naziva naseljenog mesta;
10. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uređenju i organizaciji Opštinskog pravobranilaštva opštine Priboj;
11. Predlog Odluke o obrazovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Priboj;
12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Desanka Maksimović" Priboj;
13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ "9. maj" Sastavci;
14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Blagoje Polić" Kratovo;
15. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Priboj;
16. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Mašinsko- elektrotehničke škole Priboj;
17. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~4,37MB - ažurirano 13.10. u 10 časova).

skupstina opstine priboj