slideshow04

Odluka o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj

Na osnovu člana 32. Zakona o vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12), člana 76. stav 1. Statuta opštine Priboj (Sl. list opštine Priboj, br. 12/08), na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, predsednik opštine Priboj, doneo je 07.07.2018. godine Odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj.

I Proglašava se vanredna situacija na delu teritorije opštine Priboj, za MZ Krajčinovići, MZ Bučje, MZ Zabrnjica, počev od dana 07.07.2018. godine, zbog elementarnih nepogoda.

Obrazloženje

Dana 06.07.2018. godine u popodnevnim časovima MZ Krajčinovići, MZ Bučje i MZ Zabrnjica , zahvatile su obilne padavine praćene krupnim gradom, usled čega je došlo do potencijalne opasnosti za odvijanje saobraćaja na putevima na celoj teritoriji mesne zajednice a velike količine vode na njivama i potocima prete da ugroze stambene objekte, ekonomske zgrade, stanovništvo i poljoprivredne kulture.
Nalaže se JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj opštine Priboj da u cilju zaštite ljudstva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda preduzme neophodne mere i aktivnosti u cilju otklanjanja posledica olujnog nevremena na infrastrukturnim objektima i preduzme neophodne radnje u saniranju štete.
Imajući u vidu dostavljene preliminarne izveštaju, utvrđujem da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj zbog elementarnih nepogoda.

II Odluku objaviti na sredstvima informisanja.


OPŠTINA PRIBOJ
01 broj: 87- 8 od 07.07.2018. godine