slideshow04

Počinje rekonstrukcija ulice III sandžačke brigade

Vladina Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansiraće još jedan projekat na teritorji opštine Priboj. Radi se o rekonstrukciji ulice III sandžačke brigade u Starom Priboju, za šta su obezbeđena sredstva u iznosu od 11.576.081,00 dinara bez PDV-a, a Opština Priboj je danas zaključila ugovor o izvođenju radova.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Opština Priboj će pristupiti zaključenju ugovora o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji ove ulice, sa grupom izvođača koju čine "Dekor invest" d.o.o. Priboj, kao nosilac posla i "Novi Pazar-PU" d.o.o. Novi Pazar.

Rekonstrukcija će se vršiti u dužini od 220 m, projektovana je širina kolovoza od 3 m oivičena obostrano sivim betonskim ivičnjacima.

Rok za izvršenje radova je 60 kalendarskih dana, počevši od dana uvođenja u posao.

3 sandzacka pocetak rekonstrukcije