slideshow04

Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj

Na osnovu člana 32. Zakona o vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12), člana 76. stav 1. Statuta opštine Priboj (Sl. list opštine Priboj, br. 12/08), na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, predsednik opštine Priboj, doneo je 16.07.2018. godine ODLUKU O UKIDANjU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

I Ukida se se vanredna situacija na delu teritorije opštine Priboj, za MZ Krajčinovići , MZ Bučje, MZ Zabrnjica, dana 16.07.2018. godine u 08 časova.

Obrazloženje
Dana 06.07.2018. godine u popodnevnim časovima MZ Krajčinovići, MZ Bučje i MZ Zabrnjica, zahvatile su obilne kišne padavine praćene krupnim gradom, usled čega je došlo do potencijalne opasnosti za odvijanje saobraćaja na putevima na teritoriji mesnih zajednica a velike količine vode na njivama i potocima prete da ugroze stambene objekte, ekonomske zgrade, stanovništvo i poljoprivredne kulture,zbog čega je dana 07.07.2018.godine proglašena vanredna situacija na delu teritorije opštine Priboj.
S obzirom na prestanak neposredne opasnosti od elementarne nepogode i uspostavljanje redovnih životnih aktivnosti i imajući u vidu da su preduzete sve neophodne mere u proceni, otklanjanju i saniranju štete, utvrđujem da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o ukidanju vanredne situacije na delu teritoriji opštine Priboj.

II Odluku objaviti na sredstvima informisanja.

OPŠTINA PRIBOJ
01 broj: 87- 9 od 16.07.2018. godine