Zakazana 18. sednica Skupštine opštine

18. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 28. decembra 2018. godine (petak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2018. godinu;
2. Predlog Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu;
3. Plan kapitalnih investicija opštine Priboj 2019-2021. godine;
4. Razrešenje i imenovanje člana Opštinskog veća opštine Priboj;
5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj za 2019. godinu;
6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Usluga" Priboj za 2019. godinu
7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Toplana" Priboj za 2019. godinu;
8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program Regionalne sanitarne deponije "Banjica" za 2019. godinu;
9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program Gradske biblioteke Priboj za 2019. godinu;
10. Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijani rad Priboj za 2019. godinu;
11. Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj za 2019. godinu;
12. Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavičajnog muzeja Priboj za 2019. godinu;
13. Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Priboj za 2019. godinu;
14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj za 2019. godinu;
15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj;
16. Predlog Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elementata koncesije;
17. Predlog Rešenja o imenovanju stručnog tima za relaizaciju postupka javno-privatnog partnerstva bez elementata koncesije;
18. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Priboj za 2019. godinu;
19. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
20. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj;
21. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~3,54MB - ažurirano 24.12. u 18 časova).

skupstina opstine priboj