banner-mosi2018

КЛЕР: Локални производи – кључ за унапређење регионалног ланца вредности у туризму

У петак, 7. фебруара 2014. године у хотелу Панорама у Новој Вароши одржаће се завршна конференција пројекта Регионални ланац вредности на подручју међуопштинске сарадње.

На конференцији ће бити представљена публикација Локални производи – кључ за унапређење регионалног ланца вредности у туризму, у којој се налазе резултати анализе понуде и тражње, и у складу са тим, препоручују активности за интерграцију локалних производа у туристичку понуду. Акциони план за наредне 3 године, препоручује спровођење кључних мера, које уз чврсту сарадњу свих актера развоја туризма, могу допринети креирању ланца набавке локалних производа за хотелско - угоститељски сектор. На тај начин потенцијали локалне традиционалне производње биће искоришћени у функцији развоја туризма и допринеће економском оснаживању руралних подручја и приватног сектора.
Поред представника локалних самоуправа, HoReCa сектора, произвођача и других актера развоја туризма туристичке регије Западне Србије, на конференцији ће учествовати представници УСАИД-а, али и националних институција које у перспективи могу да пруже подршку реализацији предложених активности.
Регинална развојна агенција Златибор започела је реализацију овог пројекта у септембру 2013. године, уз финасијску подршку USAID Пројекта одрживог локалног развоја.