banner-mosi2018

Дом здравља у Прибоју добио ново возило

У понедељак 10. фебруара, Дом здравља у Прибоју добио је ново путничко возило, за потребе палијативне неге. Возило је добијено на основу Решења Министарства здравља Републике Србије, а исто је набављено из кредита Светске банке преко ДИЛС пројекта, намењеног пружању унапређених услуга на локалном нивоу.

У питању је возило Гранде Пунто марке Фиат, а користиће се углавном за потребе палијативне неге у оквиру примарне здравствене заштите. Расподела возила преко ДИЛС пројекта вршила се на основу општих критеријума и мерила, као што су развијеност општине којој припада Дом здравља, број тимова за палијативно збрињавање, као и на основу старости возила која се користе за службу кућног лечења и патронажних служби али и на основу већ постојећег броја возила која су добијена посредством ЕУ донација.
palijativna nega