banner-mosi2018

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2015. годину са територије Општине Прибој

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2015. годину са територије Општине Прибој.

Средства намењена удружењима грађана и невладиним организацијама додељују се за реализацију пројеката из следећих области: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисање људских и мањинских права, подстицање образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговање међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована на територији општине Прибој.

Вредност опредељених средства у Буџету Општине је 5.000.000,00 динара.

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:

  • • пријавни образац,
  • • попуњен образац описа пројекта,
  • • оверену фотокопију решења о упису Удружења у регистар.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: „Пријава за Конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој“.

Пријаве се достављају преко писарнице Општинске управе Прибој или поштом на адресу: Општина Прибој, Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се финасирају из буџета општине Прибој, 31330 Прибој, улица 12. јануара број 108.

Рок за подношење пријава је закључно са 20.02.2015. године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Цео текст конкурса можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.