banner-mosi2018

Заказана 22. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 18. фебруара 2015. године (среда) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Индустријски паркови" д.о.о. Прибој;
2. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2015. годину;
3. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије;
4. Предлог Решења о постављењу Општинског правобраниоца општине Прибој;
5. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,46МБ - ажурирано 13.02. у 15 часова).

19 sednica so priboj