slideshow04

Коначна ранг листа студената који су остварили право на помоћ из буџета општине Прибој за 2015/16. школску годину

Општинско веће општине Прибој на седници одржаној 19.02.2016. године утврдило је КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ СТУДЕНАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ЗАКЉУЧКОМ О ПРУЖАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА  бр: 06-280 од 21.10.2015. године и бр: 06-7 од 19.01.2016. године.

Право на помоћ из буџета општине Прибој остварили су кандидати од редног броја 1. до редног броја 163, укључујући и редни број 163, у складу са Закључком о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа 01 бр: 06-280 од 21.10.2015. године и бр: 06-7 од 19.01.2016. године. Новчана помоћ студентима који су остварили право биће исплаћена у складу са предметним Закључцима. По свим поднетим приговорима на Прелиминарну ранг листу подносиоци приговора су обавештени.

Обавештавамо студенте који се на Коначној ранг листи студената који испуњавају услове утврђене закључком о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа бр: 06-280 од 21.10.2015. године и бр: 06-7 од 19.01.2016. године, налазе од редног броја 1. до 163. (укључујући и број 163.), да су у обавези да доставе Општинској управи Прибој број динарског текућег рачуна на који ће бити уплаћивана одобрена средства.

Потребно је да сви корисници ових средстава отворе динарске текуће рачуне код Комерцијалне банке а.д. Београд и о томе доставе доказ.

Како би пренос одобрених средстава могао бити извршен правовремено, потребно је тражене податке доставити Општинској управи, служби за образовање (соба бр.20), у што краћем року.

Коначну ранг листу студената можете преузети овде.