Заказана 8. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 27. фебруара 2017. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај о раду Центра за социјални рад Прибој за 2016. годину;
2. Извештај о раду Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2016. годину;
3. Извештај о раду Завичајног музеја Прибој за 2016. годину;
4. Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој за 2016. годину;
5. Извештај о раду Градске библиотеке Прибој за 2016. годину;
6. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2016. годину;
7. Предлог Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта;
8. Предлог Правилника о категоризацији спортских организација;
9. Давање сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој;
10. Предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини;
11. Предлог Одлуке о давању сагласности на заснивање хипотеке;
12. Предлог Одлуке о преносу права својине општине Прибој;
13. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2017. годину;
14. Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Прибој за 2017. годину;
15. Локални акциони план за младе 2017-2020. године;
16. Предлог Решења о именовању директора Завичајног музеја Прибој;
17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије Прибој:
18. Предлог Решења о именовању чланова Савета за запошљавање;
19. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,81МБ - ажурирано 22.02. у 14 часова).

skupstina opstine priboj