banner telefoni naslovna

Одржана 32. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 32. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, прво у овој години.

Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Прибој, одложено је за неко од наредних заседања, имајући у виду да до ове седнице још увек није достављено мишљење Одбора општинске организације Синдиката Општинске управе, које је иначе прописано законом да се доставља уз овај акт.

Након разматрања предлога Комисије за расподелу средстава у спорту и категоризацију спортских организација, предлог је повучен на дораду и биће поново разматран на неком од наредних заседања.

Данас су утврђена нова нова решења Општинског већа на име помоћи грађанима, а ради се о нереализованим решењима из 2017. године, из разлога што су ова средства Одлуком о буџету општине Прибој за 2018. годину планирана кроз редован програм социјалне заштите.

Чланови Општинског већа данас су разматрали стање у ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја. Имајући у виду стање у ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, као и у ЈКП „Услуга“, потребу доследне примене Закона о буџетском систему, као и потребу извршавања законских обавеза уредног, перманентног и квалитетног пружања комуналних услуга корисницима услуга, Општинско веће општине Прибој, на данашњој седници, дало је препоруку да се покрене поступак припајања Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја Јавном комуналном предузећу „Услуга“, све са циљем унапређења обављања комуналних делатности.

Пре одржавања 32. заседања, чланови Општинског већа посетили су Слободну зону Прибој, где су се одржале скупштине Слободне зоне и Индустријских паркова, обзиром да је Општинско веће као орган, Скупштина оба привредна друштва. Након тога обишли су реконструисану управну зграду и погоне инвеститора који већ успешно послују у зони.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

vece u slobodnoj zoni 1

vece u slobodnoj zoni 2