banner-mosi2018

Општини Прибој одобрено 9 милиона за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију фабрике воде

Општини Прибој одобрена су новчана средства у износу од 8.910.000,00 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за "Реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде за пиће „Михајловац”". Средства су одобрена од стране Министарства привреде Републике Србије, а по јавном позиву који је био расписан за ооштине и градове.

Средства у износу од 8.910.000,00 дин биће искоришћена за финансирање израде пројектно-техничке документације за "Реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде за пиће „Михајловац”", односно за Студију о процени утицаја на животну средину, Идејно решење и Пројекат за грађевинску дозволу. У наредним данима биће расписана и јавна набавка.

Овај вид подршке локалним самоуправама од стране Министарства привреде, од великог значаја и представља добру основу за припрему квалитетних пројеката и зато Министарство, у оквиру Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години, са 143 милиона динара наставља да, у зависности од степена развијености локалне самоуправе, суфинансира укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

jkp projektno tehnicka