banner telefoni naslovna

Конкурс Високе техничке машинске школе сруковних студија Трстеник - вискокошколска јединица у Прибоју

Висока техничка машинска школа из Трстеника организује упис прве године студената који ће студирати у високошколској јединици у Прибоју. Ове године, настава ће бити организована по студијском програму – производно машинство – док је за наредне године могуће отварање и других смерова овог факултета, у зависности од потреба привреде.

Право учешћа на конкурсу за упис на прву годину студија имају кандидати који су завршили трогодишње или четворогодишње средње образовање, гимназије или техничке, машинске струке.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (који се добија приликом пријављивања) подносе фотокопије следећих докумената: извод из матичне књиге рођених, сведочанства свих разреда завршене средње школе, диплому (сведочанство) о завршном, односно матурском испиту.

Сви кандидати пријављени на конкурс полажу пријемни испит из математике, а организација пријемног испита зависиће од динамике пријављивања кандидата.
Све информације у вези са студирањем на Високој техничкој машинској школи струковних студија из Трстеника, као и збирку задатака за припрему пријемног испита, можете пронаћи на сајту ове високошколске установе.

Пријављивање кандидата је почело данас. Пријава се може извршити у Канцеларији за локални економски развој (канцеларија бр. 3) или у просторијама Високе школе у Слободној зони Прибој. Информације у вези са пријављивањем се могу добити на број телефона 0332455044 или 0643946647.

konkurs vmts trstenik 2018