banner-mosi2018

КЛЕР: Бесплатна обука за израду бизнис плана

Канцеларија за локални економски развој је у сарадњи са РРА Златибор и Националном службом за запошљавање организовала бесплатну тродневну обуку (18.,19. и 20. фебруар) за израду бизнис плана за почетнике у бизнису. Полазници су стекли основна знања у изради бизнис плана и за то добили сертификат који им може користити када конкуришу за бесповратна средства код Националне службе за запошљавање.

Овакве обуке спадају у редовне активности Канцеларије за ЛЕР и сви заинтересовани који желе да прођу ту обуку могу да се јаве на телефон Канцеларије за локални економски развој 2455044.