Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу  Општина Прибој улица 12. Јануара број 108 поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА БЕТОНСКИХ БЛОКОВА КАПАЦИТЕТА 0,25 t/h и ЦЕВИ КАПАЦИТЕТА 0,15 t/h, ПРЕВОЗ РОБЕ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА, ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У НИСКОГРАДЊИ   на  кат.парцели  број 3935 КО Прибојска Бања, носиоца пројекта САЗР “АУТОПРЕВОЗНИК К.С.“ КАРАЏИЋ  СЛАВЕНКО ПР ПРИБОЈ, Прибојска Бања бб. 

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој –Одељења за урбанизам , грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 02.04.2018. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 12.април 2018. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.