slideshow04

Локална самоуправа

Службени листови

Службени лист општине Прибој

2020. година

Службени лист број 10 - 18.08.2020.
Службени лист број 9 - 21.07.2020.
Службени лист број 8 - 30.06.2020.
Службени лист број 7 - 28.06.2020.
Службени лист број 6 - 22.06.2020.
Службени лист број 5 - 10.06.2020.
Службени лист број 4 - 03.06.2020.
Службени лист број 3 - 11.05.2020.
Службени лист број 2 - 16.03.2020.
Службени лист број 1 - 05.03.2020.

2019. година

Службени лист број 6 - 26.12.2019.
Службени лист број 5 - 29.11.2019.
Службени лист број 4 - 16.10.2019.
Службени лист број 3 - 12.08.2019.
Службени лист број 2 - 17.06.2019.
Службени лист број 1 - 19.03.2019.

2018. година

Службени лист број 8 - 28.12.2018.
Службени лист број 7 - 28.11.2018.
Службени лист број 6 - 24.09.2018.
Службени лист број 5 - 20.08.2018.
Службени лист број 4 - 27.06.2018.
Службени лист број 3 - 23.05.2018.
Службени лист број 2 - 22.03.2018.
Службени лист број 1 - 01.03.2018.

2017. година

Службени лист број 10 - 25.12.2017.
Службени лист број 9 - 16.11.2017.
Службени лист број 8 - 25.09.2017.
Службени лист број 7 - 07.08.2017.
Службени лист број 6 - 26.06.2017.
Службени лист број 5 - 24.05.2017.
Службени лист број 4 - 21.03.2017.
Службени лист број 3 - 09.03.2017.
Службени лист број 2 - 27.02.2017.
Службени лист број 1 - 13.02.2017.

2016. година

Службени лист број 12 - 27.12.2016.
Службени лист број 11 - 30.11.2016.
Службени лист број 10 - 18.11.2016.
Службени лист број 9 - 31.10.2016.
Службени лист број 8 - 30.08.2016.
Службени лист број 7 - 20.07.2016.
Службени лист број 6 - 16.06.2016.
Службени лист број 5 - 09.05.2016.
Службени лист број 4 - 25.04.2016.
Службени лист број 3 - 11.04.2016.
Службени лист број 2 - 25.02.2016.
Службени лист број 1 - 03.02.2016.

2015. година

Службени лист број 7 - 24.12.2015.
Службени лист број 6 - 23.12.2015.
Службени лист број 5 - 28.09.2015.
Службени лист број 4 - 30.06.2015.
Службени лист број 3 - 23.04.2015.
Службени лист број 2 - 23.03.2015.
Службени лист број 1 - 18.02.2015.

2014. година

Службени лист број 7 - 31.12.2014.
Службени лист број 6 - 15.12.2014.
Службени лист број 5 - 18.09.2014.
Службени лист број 4 - 23.06.2014.
Службени лист број 3 - 21.05.2014.
Службени лист број 2 - 10.04.2014.
Службени лист број 1 - 30.01.2014.

2013. година

Службени лист број 8 - 25.12.2013.
Службени лист број 7 - 29.11.2013.
Службени лист број 6 - 17.10.2013.
Службени лист број 5 - 29.08.2013.
Службени лист број 4 - 22.07.2013.
Службени лист број 3 - 07.06.2013.
Службени лист број 2 - 19.04.2013.
Службени лист број 1 - 27.02.2013.

2012. година

Службени лист број 12 - 24.12.2012.
Службени лист број 11 - 21.12.2012.
Службени лист број 10 - 29.11.2012.

Службени лист број 9 - 11.10.2012.

Службени лист број 8 - 19.07.2012.

Службени лист број 7 - 02.07.2012.
Службени лист број 6 - 05.06.2012.
Службени лист број 5 - 18.05.2012.
Службени лист број 4 - 08.05.2012.
Службени лист број 3 - 24.04.2012.
Службени лист број 2 - 27.02.2012.
Службени лист број 1 - 10.01.2012.

2011. година

Службени лист број 7 - 29.12.2011.
Службени лист број 6 - 09.12.2011.
Службени лист број 5 - 16.11.2011.
Службени лист број 4 - 19.09.2011.
Службени лист број 3 - 24.06.2011.
Службени лист број 2 - 08.04.2011.
Службени лист број 1 - 14.03.2011.

2010. година

Службени лист број 8 - 28.12.2010.
Службени лист број 7 - 30.11.2010.
Службени лист број 6 - 09.11.2010.
Службени лист број 5 - 15.09.2010.
Службени лист број 4 - 02.07.2010.
Службени лист број 3 - 21.05.2010.
Службени лист број 2 - 10.03.2010.
Службени лист број 2 - 05.03.2010.
Службени лист број 1 - 28.01.2010.

2009. година

Службени лист број 6 - 18.12.2009.
Службени лист број 5 - 20.11.2009.
Службени лист број 4 - 02.09.2009.
Службени лист број 3 - 15.06.2009.
Службени лист број 2 - 27.03.2009.
Службени лист број 1 - 25.02.2009.

Службени гласник

Устав Републике Србије

Уставни закон за спровођење Устава

Закон о буџетском систему

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о комуналним делатностима

Закон о локалним изборима

Закон о локалној самоуправи

Закон о општем управном поступку

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа

Закон о планирању и изградњи

Закон о територијалној организацији Републике Србије

Закон о управним споровима

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Статут општине Прибој

На основу члана 32. тачка 1. а у вези са чланом 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 46. став 1. тачка 1) Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“,број  12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.03.2019. године дoнела је:
Статут општине Прибој

Канцеларија за младе

Надлежности и делокруг рада институција за младе на локалу:

Канцеларије за младе (КЗМ) - Део општинске управе који је одговоран за спровођење локалне омладинске политике. Делокруг рада КЗМ-а је:

1.  Развија, спроводи, прати и  локалну омладинску политику- иницира израду и прати спровођење ЛАП-а за младе;
2.  Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању, комуникацији и координацији; 
3.  Прати рад одговорних за рад са младима  (посебно у ОК) и трошење градских/општинских средстава;
4. Подстиче активизам младих, комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у процесима доношења одлука;
5. Пружа техничку, материјалну и финансијску подршку омладинским организацијама и иницијативама младих- заговара за буџетска средства за младе, аплицира и пружа подршку иницијативама и пројектима младих;
6. Обезбеђује подршку у раду другим институцијама- ОК, СМ;
7. Спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници;
8. Води базу података о активним организацијама младих;


Канцеларија за младе
Канцеларија за Младе Прибој
Бранко Кашерић
Координатор КЗМ
Трг Фап-а бб, 31330 Прибој
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
-
Facebook: facebook.com/kzm.pb
vestidokumentadokumenta
КЗМ на Кустендорфу

Помоћници председника општине

miroslav bukvic

Мирослав Буквић – помоћник председника Општине Прибој задужен за област развоја омладине и спорта.

Контакт: 033 2452 341 локал 118

 

 

jasmin hodzic

Јасмин Хоџић – помоћник председника Општине Прибој задужен за област локалног и економског развоја.

Контакт: 033 2452 341 локал 139

 

 

 

Драган Љељен – помоћник председника Општине Прибој задужен за рурални развој.

Општинска управа

У Опшинској управи основне организационе јединице су одељења и службе.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Прибој можете преузети овде.
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Прибој можете преузети овде.
Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој можете преузети овде.
Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој можете преузети овде.


Одељења су :

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Руководилац одељења је дипломирани грађевински инжењер Елвис Мујовић

Контакт-тел.: 033-452-341 локал-126

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опширније о урбанизму можете погледати овде.

 

Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет

Руководилац одељења је дипломирани економиста Славиша Јањушевић

Контакт-тел.: 033-2452-341 локал-145

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за општу управу и заједничке послове

Руководилац одељења је дипломирани политиколог Кристина Папан

Контакт-тел.: 033-2452-341 локал-149

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Службе су :

Служба рачуноводства, Служба за пореску управу, Служба за скупштинске послове и Матична служба.

Детаљније о делокругу рада наведених одељења и служби можете видети у Одлуци о општинској управи.

У оквиру Општинске управе је Општински услужни центар.

Општинско Веће

Чланови Општинског већа су:

Фото

Име и презиме

Задужење

Nenad Penezić

Ненад Пенезић

за подручје образовања и културе

Drago Drobnjaković

Драго Дробњаковић

за подручја месних заједница и саобраћаја (на сталном раду у Општинском већу)

goran tokovic

Горан Токовић

за подручја заштите животне средине и одрживог развоја

novko prijovic

Новко Пријовић

за подручје буџета и финансија

pedja terzic

Предраг Терзић

за подручје здравства (на сталном раду у Општинском већу)

stefan srbljanovic

Стефан Србљановић

за подручја информисаности и међународне сарадње

 

Јасмин Хаџовић

за подручје предузетништва

Miralem Gogalić

Миралем Гогалић

за подручје туризма и инвестиција (на сталном раду у Општинском већу)

fahrudin alagic

Фахрудин Алагић

за подручје комуналних делатности и социјалне заштите


Председник Општинског већа је председник општине Прибој Лазар Рвовић.

Члан Општинског већа по функцији је заменик председника општине Прибој Саша Василић.

Мандат чланова Општинског већа Прибој траје четири године.
01 sednica OVНадлежности Општинског већа:

Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

Поставља и разрешава начелника Општинске управе;

Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

Информише јавност о свом раду;

Доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

Врши друге послове које утврди Скупштина општине.

ДНЕВНИ РЕД СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - НОВИ САЗИВ

Локални антикорупцијски план

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове.

Општи циљ ЛАП је транспарентан рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и служби чији је основач општина, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове, што се постиже применом адекватних механизама за праћење његовог спровођења, на који начин локална самоуправа јача своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јача своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. ЛАП је израђен по моделу који је сачинила Агенција за борбу против корупције, уз подршку и у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина (СКГО).

Локални антикорупцијски план за општину Прибој (Сл. лист број 6/18) донет за период од 2018. године до 2023. године можете погледати овде.

Одлуке

Одлука о образовању Локалног антикорупцијског тима за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) општине Прибој 2018-2023. године

Решења

Решење о образовању Комисије за избор чланова Локалног антикорупцијског тела општине Прибој

Конкурси

Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој
Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој II
Ранг листа кандидата за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој 2018 -2023. године

Начелник Општинске управе

Djordje Dujovic

Ђорђе Дујовић

Дипломирани правник из Прибоја, са искуством дугим 15 година у области правних послова, а који је претходно обављао послове стручног сарадника при Скупштини општине и секретара Скупштине општине.

Контакт:
Начелник Општинске управе Прибој
Телефон: централа 033 2445 442
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

-->

Скупштина општине Прибој

Скупштина општине је највиши орган општине,који врши основне функције локалне власти утрђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима у складу са законом.

Скупштина општине у складу са законом доноси:

 1. доноси Статут;
 2. доноси буџет;
 3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 4. доноси просторни план;
 5. доноси урбанистичке планове;
 6. одлучује о јавном задуживању Општине;
 7. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
 8. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
 9. доноси Пословник Скупштине општине:
 10. доноси Одлуку о о образовању и укидању месних заједница;
 11. доноси Одлуку о образовању Савета за међунационалне односе;
 12. бира и разрешава председника Општине, председника Скупштине, заменика председника Општине, заменика председника Скупштине, чланове Општинског већа и заштитника грађана;
 13. усваја Етички кодекс;
 14. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом ,Статутом , одлуком Скупштине општине и пословником.

 

boris mrdovic1
Борис Мрдовић
, Председник Скупштине општине Прибој

Борис Мрдовић, рођен је 26.02.1977. године у Прибоју, где је завршио основну школу и гимназију. Завршио је правни факултет и мастер студије права.
Радну каријеру започео је 2005. године као приправник у адвокатској канцеларији, а након тога је радио у приватном предузећу у области грађевинарства, рударско- геолошких радова и експлоатације камена.
Од 2008. године запослен је у Општинској управи у Прибоју, где је радио на различитим пословима: самостални сручни сарадник за послове Општинског већа, скуштинске послове и радних тела, одбране и ванредних ситуација.
Године 2009. положио је стручни испит за рад у органима државне управе.
У периоду од 2004. до 2008. године био је члан Управног одбора Дома културе ,,Пиво Караматијевић'' Прибој.
Од 2010. је начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој. Такође, био је председник радне групе за израду Плана интегритета и одговорно лице за спровођење Плана интегритета општине Прибој у складу са антикорупцијским законима, био је руководилац тима и координатор Комисије за израду Стратегије одрживог развоја општине Прибој 2012–2017. године, председник бројних стручних комисија и одбора на територији општине Прибој.
Члан је Социјалистичке паратије Србије. Од 2001. године члан је ОО СПС Прибој, где је обављао више функција, и то: портпарол ОО СПС Прибој, секретар ИО СПС Прибој, потпредседник ОО СПС Прибој. У периоду од 2008-2011. године био је председник ОО СПС Прибој, а од 2003. до 2007. године члан Главног одбора СПС. Од 2014. године председник је Општинске организације СПС Прибој.
Ожењен је и има двоје деце.

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mula zildzovic
Мула Зилџовић
, Заменик Председника Скупштине општине Прибој

milica drobnjakovic
Милица Дробњаковић
, Секретар Скупштине општине Прибој

 

Кабинет председника Скупштине општине

12. јануара 108, 31330 Прибој
тел. 033 2445 678
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Е-канцеларија: Председник Скупштине општине Прибој

Guide for investors

New Guide for investors in Priboj municipality was prepared by the staff of the Office for Local Economic Development.

The Guide provides basic information on Priboj municipality, its location and economic potentials.

See Guide for investors in Priboj municipality.

 

Нови Водич за инвестиције општине Прибој урађен је од стране запослених у Канцеларији за локални економски развој.

Водич нуди потенцијалним инвеститорима основне информације о општини Прибој, њеном положају и привредним потенцијалима.

Погледајте Водич за инвеститоре општине Прибој.

Списак одборника Скупштине општине Прибој

Фото

Име и презиме

Година рођења

Занимање

Политичка партија

krsto janjusevic

Крсто Јањушевић

1981.

Дипл. инг. менаџмента

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

sanja manovic1

Сања Мановић

1987.

Новинар

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka
dragan cosic

Драган Ћосић

1955.

Просветни радник

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

stanislava penezic

Станислава Пенезић

1981.

Стручни сарадник у ТОП

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

zoran cvrkotic

Зоран Цвркотић

1967.

Инструктор вожње

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

zelimir bacetic

Желимир Бацетић

1974.

Референт у ТИЦ

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

sveto vilotic

Свето Вилотић

1970.

Поштар

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

snezana nijemcevic

Снежана Нијемчевић

1966.

Медицинска сестра

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

luka cvijovic

Лука Цвијовић

1963.

Радник

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

dusica rakovic

Душица Раковић

1982.

Дипломирани географ

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

ivana guduric

Ивана Гудурић

1979.

Здравствени радник

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

milorad kojadinovic

Милорад Којадиновић

1984.

Возач

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

milica radovic

Милица Радовић

1990.

Дипломирани економиста

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

slavisa susanj

Славиша Шушањ

1971.

Бравар

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

ivica bojovic

Ивица Бојовић

1978.

Електричар

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

radovan damjanovic

Радован Дамјановић

1981.

Електротехничар енергетике

Српска напредна странка
Srpska napredna stranka

zlata kiridzic

Злата Кириџић

1954.

Правник у пензији

Партија уједињених пензионера Србије
partija ujedinjenih penzionera srbije

stoja joksimovic

Стоја Јоксимовић

1948.

Пензионер

Партија уједињених пензионера Србије
partija ujedinjenih penzionera srbije

milada pantovic

Милада Пантовић

1960.

Медицинска сестра

Нова Србија
Nova Srbija

vladan jeremic

Владан Јеремић

1977.

Електротехничар

Нова Србија
Nova Srbija

zdravko nikacevic

Здравко Никачевић

1961.

Дипл. социјални радник

Српски покрет обнове
Srpski pokret obnove

slavisa babic

Славиша Бабић

1980.

Приватни предузетник

Покрет социјалиста
pokret socijalista

adel slatina

Адел Слатина

1977.

Доктор медицине

Либерално демократска партија
Liberalno demokratska partija

hana karovic

Хана Каровић

1981.

Санитарни еколог

Либерално демократска партија
Liberalno demokratska partija

marijana bjelic

Маријана Бјелић

1975.

Дипломирани педагог

Социјалдемократска странка
socijaldemokratska stranka

boris mrdovic

Борис Мрдовић

1977.

Мастер правник

Социјалистичка партија Србије
socijalisticka partija srbije logo 

milovan stojkanovic

Милован Стојкановић

1953.

Професор физ. васпитања

Социјалистичка партија Србије 
socijalisticka partija srbije logo

momir janovic

Момир Јановић

1991.

Студент

Социјалистичка партија Србије
socijalisticka partija srbije logo

belma grabovcic

Др Белма Грабовчић

1959.

Лекар специјалиста

Социјалистичка партија Србије 
socijalisticka partija srbije logo 

jasminko toskic

Јасминко Тоскић

1961.

Лекар специјалиста

Санџачка демократска партија
Sandzacka demokratska partija

mula zildzovic

Мула Зилџовић

1952.

Пензионер

Санџачка демократска партија
Sandzacka demokratska partija 

sevko polimac

Шевко Полимац

1961.

Машински техничар

Санџачка демократска партија
Sandzacka demokratska partija

senad mulaosmanovic Сенад Мулаосмановић 1960.  Дипл. инг. ЗНР

Санџачка демократска партија
Sandzacka demokratska partija

hajro becirovic

Хајро Бећировић

1949.

Дипл. инг. технологије

Странка демократске акције Санџака
stranka demokratske akcije

alma saracevic

Алма Сарачевић

1986.

Бакалеурат соц. рада

Странка демократске акције Санџака
Stranka demokratske akcije

simbad celovic

Синбад Ћеловић

1963.

Дипл. економиста

Странка демократске акције Санџака
Stranka demokratske akcije

edita mandal

Едита Мандал

1990.

Струковни инжењер машинства

Странка демократске акције Санџака
Stranka demokratske akcije

larisa karaosmanovic

Лариса Караосмановић

1990.

Мастер правник

Бошњачка демократска заједница Санџака
Bosnjacka demokratska zajednica

vujadin radovic

Вујадин Радовић

1964.

Приватни предузетник

Демократска странка Србије
Demokratska stranka Srbije

svetlana perovic

Светлана Перовић

1972.

Машински техничар

Демократска странка Србије
Demokratska stranka Srbije

dragoslav bajovic

Драгослав Бајовић

1951.

Дипломирани правник

Српски покрет ДВЕРИ
srpski pokret dveri


ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

ОДБОРНИЧКА ГРУПА СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

 1. Ивица Бојовић
 2. Крсто Јањушевић
 3. Сања Мановић
 4. Драган Ћосић
 5. Станислава Пенезић
 6. Зоран Цвркотић
 7. Желимир Бацетић
 8. Свето Вилотић
 9. Снежана Нијемчевић
 10. Лука Цвијовић
 11. Душица Раковић
 12. Ивана Гудурић
 13. Милорад Којадиновић
 14. Милица Радовић
 15. Славиша Шушањ
 16. Радован Дамјановић

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА СДП

 1. Јасминко Тоскић
 2. Шевко Полимац
 3. Мула Зилџовић
 4. Сенад Мулаосмановић

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА СДА САНЏАКА

 1. Хајро Бећировић
 2. Симбад Ћеловић
 3. Алма Сарачевић
 4. Едита Мандал

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

 1. Борис Мрдовић
 2. Белма Грабовчић
 3. Момир Јановић
 4. Милован Стојкановић

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА НОВА СРБИЈА - ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

 1. Владан Јеремић
 2. Славиша Бабић
 3. Милада Пантовић

 

ОДБОРНИЦИ КОЈИ НЕ ПРИПАДАЈУ НИ ЈЕДНОЈ ОДБОРНИЧКОЈ ГРУПИ

 1. Злата Кириџић - ПУПС
 2. Стоја Јоксимовић - ПУПС
 3. Лариса Караосмановић - БДЗ
 4. Здравко Никачевић - СПО

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ДСС - ДВЕРИ

 1. Вујадин Радовић
 2. Драгослав Бајовић
 3. Светлана Перовић

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ЛДП - СДС

 1. Адел Слатина - ЛДП
 2. Хана Каровић - ЛДП
 3. Маријана Бјелић - СДС

Поткатегорије