Обрасци за регистрацију предузетника

Преузмите обрасце:

Регистрациона пријава оснивања предузетника

Регистрациона пријава оснивања предузетника на одређено време

Регистрациона пријава промене података о предузетнику

Регистрациона пријава брисања предузетника из Регистра

Захтев за извод из Регистра

Регистрациона пријава превођења предузетника

Захтев за резервацију назива привредног субјекта

Напомена:

Све формуларе можете попунити електронски помоћу програма Adobe Acrobat Reader и тако попуњене их одштампати.

Извор: Агенција за привредне регистре