banner-mosi2018

Јавне набавке

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, редни број ЈНMВ бр. 13/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 12/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу јавних објеката у Прибоју

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу јавних објеката у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу  б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 11/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка пластичних црева за наводњавање

Набавка пластичних црева за наводњавање, редни број ЈНMВ бр. 10/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Појашњење број 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка рачунарске и видео опреме

Набавка рачунарске и видео опреме, редни број ЈНMВ бр. 9/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак, редни број ЈНMВ бр. 7-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на текућем одржавању фасада стамбених зграда у општини Прибој

Радови на текућем одржавању фасада стамбених зграда у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 6/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 8/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...