banner-mosi2018

Statut opštine Priboj

Na osnovu člana 191.stav 1. Ustava Republike Srbije(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 98/06) , člana 32. tačka 1. a u vezi sa članom 11. stav 1 .tačka 1.Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007) i člana 15.tačka 1. Statuta opštine Priboj („Službeni list opštine Priboj“,broj 6/04,3/05 i 5/06), Skupština opštine Priboj na sednici održanoj 15.08.2008. godine donela je:
Statut opštine Priboj