slideshow04

Одржана друга седница СО Прибој

Локални парламент потврдио је престанак мандата одборницама Сузани Колџић и Дубравки Ђурић, са изборне листе „Здрава Србија Милан Стаматовић“, а потврдио одборничке мандате Желимиру Бацетићу и Ради Бојанић, са листе „Александар Вучић, Ивица Дачић - за нашу децу“ испред Српске напредне странке и новим одборницама са изборне листе „Најбоље за Прибој СДП - ЛДП, Мули Зилџевић испред СДП и Хани Каровић испред ЛДП.

Одборници СО Прибој су прихватили Одлуку о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2019. годину, као и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2020.годину. У питању је други ребаланс општинског Буџета, који сада износи 1.417.215.000,00 динара и у односу на претходни, мањи је за 79.098.000 динара односно 5,3 одсто.

Одборници су донели и Одлуку о преносу без накнаде акција издаваоца ФАП корпорације ад Прибој, са Општинске управе Прибој на град Београд, а дата је и сагласност ЈП „Топлана“ Прибој за учешће у програму „Подстицање обновљиве енергије, развој тржишта биомасе у Републици Србији“, где је на предлог консултаната, у укупном буџету за изградњу топлане и реконструкцију топловода и подстаница, планирана и резерва од 50 хиљада еура.

Општински парламент једногласно је прихватио и Одлуку о утврђивању процене ризика од могућих катастрофа у општини Прибој, на шта је већ сагласност дао МУП Србије односно Сектор за ванредне ситуације.

Скупштина општине Прибој прихватила је и Оперативни план одбране од поплава на подручју општине Прибој за воде другог реда, као и допуне Статута новоформиране установе Центар за развој услуга социјалне заштите.

Општински парламент донео је и Одлуку о накнадама одборника, чланова Општинског већа који нису на сталном раду и чланова скупштинских радних тела, као и надокнаду трошкова превоза на седнице.

Одборници СО Прибој једногласно су прихватили Извештај о раду ПУ "Невен" за прошлу и Годишњи програм рада за текућу годину, као и извештаје о пословању прибојских јавних предузећа у 2019.години – ЈКП "Услуга" и "ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој".

На другој седници СО Прибој донето је решење и о постављању команданта, заменика, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације, формиран је и нови општински Савет родитеља, као и Савет за безбедност.

Изабрано је и 50 чланова сталних скупштинских тела односно одбора за привреду, буџет и финасије, просвету, културу и информисање, урбанизам и комунално-стамбене делатности, пољопривреду, прописе, заштиту животне средине, представке и предлоге, равноправност полова, омладину и спорт и одбор за административно – мандатна питања.