Утврђена коначна ранг листа за награђивање талентованих студената поводом Дана општине Прибој

Чланови Општинског већа општине Прибој заседали су у уторак, 2. фебруара 2021.године и једногласно утврдили Коначну листу талентованих студената за награђивање, поводом Дана општине Прибој, а према предлогу стручне службе Општинске управе Прибој, на којој су студенти рангирани према броју бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине Прибој (Службени лист општине Прибој 7/18).


talentovani studenti 2019

У складу са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине Прибој (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18) приговор на Прелиминарну ранг листу поднели су студенти Милица Пријовић, Михаило Бошковић и Марина Лисица. Општинско веће општине Прибој је појединачно размотрило сва три приспела приговора и утврдило да су сва три приговора основана, те их као такве и усвојило.

Право на новчану награду за талентоване студенте поводом дана општине Прибој остварили су студенти рангирани од броја 1 до броја 20 на овој, коначној, ранг листи. Студенти, подносиоци захтева, који су на Коначној ранг листи рангирани од броја 1 до броја 20 испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине Прибој , под редним бројем 21. не испуњава услове прописане чланом 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 22. не испуњава услове прописане чланом 4. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Општинско веће општине Прибој, у складу са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине , доноси Одлуку да се додели 20 (двадесет) награда талентованим студентима који испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената . Номинални износ новчане награде је 120.000,00 динара и исти ће бити исплаћен једнократно у целости.

Коначну ранг листу можете погледати овде.