slideshow04

Конституисан општински Савет родитеља

Скупштина општине Прибој, на својој другој седници у овом сазиву, која је одржана крајем октобра, донела је Одлуку о образовању Општинског савета родитеља, који чине изабрани представници родитеља, а на предлог девет васпитно-образовних установа у општини Прибој, односно шест основних и две средње школе, као и једине предшколске установе у нашем граду.

Конститутивном седницом Општинског савета родитеља, која је одржана у уторак 10.новембра, председавао је Борис Мрдовић, председник СО Прибој, уз присуство секретара општинског парламента Милице Дробњаковић, начелника Општине управе Прибој, Ђорђа Дујовића и референта за област образовања Наташе Јановић.

Једногласно, за председника Општинског света родитеља изабрана је Александра Кашерић, представник МЕТШ, док ће њена заменица бити Ивана Гудурић, у име ОШ „Благоје Полић“ из Кратова.

Савет, како му само име каже, има саветодавну улогу, да иницира предлоге и идеје у функцији што бољег фукционисања, како васпитно - образовног рада, тако и свих других параметара, попут превоза ученика, а који утичу на квалитетно извођење наставе у васпитно-образовним установама у нашем граду.

Мандат Општинског света родитеља општине Прибој траје до краја текуће школске године.