slideshow04

У Бучју школа за наставу у природи

Општина Прибој ће на пролеће добити јединствен туристички објекат – школу у природи. У питању је реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју, у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала општине Прибој.

Након јавне набавке Министарства привреде, ових дана потписан је уговор са извођачем – фирмом „Ровчанин инжењеринг“ из Пријепоља. Уговорена вредност: 32.789.119,00 динара без ПДВ, односно 39.346.942,80 динара са ПДВ.

Финансијери су Министарство привреде и Општина Прибој.

Рок извођења радова је 90 календарских дана, од дана увођења у посао.

Реконструкција подразумева: грађевинско-архитектонске и електромонтажне радове, као и радове на машинским инсталацијама, водоводној мрежи и фекалној канализацији.

Некадашња основна школа у Бучју биће тако претворена у дечје одмаралиште и објекат за боравак у природи. Располагаће са око 60 лежајева, имаће кухињу-ресторан, теретану и учионице за наставу, а спољно уређење подразумеваће два терена за кошарку, терене за одбојку и мали фудбал, рекреативне справе за теретану на отвореном и игралиште за децу. Предвиђен је и паркинг простор и спољна расвета.

Поред организовања рекреативне наставе у природи, реконструисана школа у Бучју биће отворена и за туристе и љубитеље нетакнуте природе, јер се у близини налазе и предели изузетних одлика, као што су јединствен кањон Сутјеске или прелепа висораван Крњаче, који су повољни за слободно пењање и истраживање биодиверзитета.