slideshow04

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације стамбеног блока

Општинска управа Прибој, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације стамбеног блока између улица Немањина, Вука Караџића, Драгољуба Савића и Вељка Влаховића у Прибоју.

Рани јавни увид одржаће се у периоду од 13.11.2023. до 27.11.2023. године.

Елаборат за рани јавни увид биће изложен сваког радног дана у периоду 07-15 часова у соби број 40 (монтажна зграда) Општинске управе Прибој у Ул. 12. Јануара број 108. У току трајања раног јавног увида, Комисији за планове Скупштине општине Прибој, заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на изложени елаборат искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Прибој.

Увид електронским путем можете извршити овде.