slideshow04

Конкурс за доделу награда талентованим студентима поводом Дана општине Прибој

Општинска управа Прибој расписује Конкурс за доделу награда талентованим студентима поводом Дана општине Прибој. Право на доделу новчане награде за талентоване студенте, у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Право на доделу новчане награде за талентоване студенте има студент који:
1. је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно који је остварио 120 ЕСП бодова (на основним академским студијама), или је студент мастер академских студија;
2. је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00;
3. је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије;
4. има пребивалиште на територији општине Прибој најмање последњих 5 (пет) година;
5. није у радном односу.

Редослед кандидата за талентоване студенте утврђује се на основу:
-године студија;
-оствареног успеха током претходних студија;

Број бодова који кандидат остварује на основу уписа у одговарајућу годину студија је:
• за уписану III годину основних академских студија, после остварених 120 ЕСП бодова, 2 (два) бода
• за уписану IV годину основних академских студија , после остварених 180 ЕСП бодова, 3 (три) бода
• за уписану V годину интегрисаних академских студија, после остварених 240 ЕСП бодова, 4 (четири) бода
• за уписану VI годину интегрисаних академских студија, после остварених 300 ЕСП бодова, 5 (пет) бодова
• за уписану I годину мастер академских студија, после остварених 180 ЕСП бодова, 3 (три) бода
• за уписану I годину мастер академских студија, после остварених 240 ЕСП бодова, 4 (четири) бода
• за уписану II годину мастер академских студија после остварених 240 ЕСП бодова, 4 (четири) бода

Успех остварен у току претходних студија исказује се бројем бодова у висини просечне оцене свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова), заокружен на две децимале.

Кандидати се рангирају према збиру броја бодова остварених по основу успеха оствареног током претходних студија и броја бодова који су остварили уписом у одговарајућу годину студија.

У случају да један или више кандидата остваре исти број бодова, а да су испод прописаног броја за награђивање, предност има кандидат који је остварио већи број бодова по основу година студија.

Више о условима конкурисања и о самом поступку избора прочитајте овде.
Образац 1 - Изјаву - можете преузети овде.