slideshow04

Заказана 2. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 27. маја 2024. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

 

 Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Прибој;
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2024. годину;
 3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине прибој;
 4. Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта;
 5. Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2024. годину;
 6. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
 7. Предлог Извештаја о раду Центра за социјални рад Прибој за 2023. годину;
 8. Предлог Извештаја о раду Завичајног музеја Прибој за 2023. годину;
 9. Предлог Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2023. годину;
 10. Предлог Решења о постављању команданта, заменика, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој;
 11. Предлг Решења о именовању чланова Одбора за привреду, буџет и финансије;
 12. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за просвету, културу и информисање;
 13. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за урбанизам и комунално-стамбене делатности;
 14. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за пољопривреду;
 15. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за прописе;
 16. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за заштиту животне средине;
 17. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за представке и предлоге;
 18. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за равноправност полова;
 19. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за омладину и спорт;
 20. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за административно мандатна питања;
 21. Предлог Решења о престанку мандата директора Завичајног музеја Прибој;
 22. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја Прибој;
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Прибој;
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке Прибој;
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој;
 26. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе ''Пиво Караматијевић'' Прибој;
 27. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Завичајног музеја Прибој;
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Прибој;
 29. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ''Невен'' Прибој;
 30. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке Прибој;
 31. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Прибој;
 32. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Завичајног музеја Прибој;
 33. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој;
 34. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома културе ''Пиво Караматијевић'' Прибој;
 35. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Прибој;
 36. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског обора Машинско–електротехничке школе;
 37. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије Прибој;
 38. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш.''Благоје Полић''Кратово;
 39. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш.   ''Никола Тесла'' Бања
 40. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. ''9. Мај'' Саставци;
 41. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. ''Вук Караџић'' Прибој;
 42. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. ''Бранко Радичевић'' Прибој;
 43. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. ''Десанка Максимовић'' Прибој;
 44. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Прибој;
 45. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'';
 46. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде.

skupstina