slideshow04

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи, чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор - Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и Разводни гасовод РГ 09-04/3 Грч Глоговик – Сјеница и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод на животну средину

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор – Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик – Сјеница (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор – Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик – Сјеница (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 30. маја до 28. јуна 2024 године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградaма општинских управа: Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и интернет страници јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 28. јуном 2024. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 10. јуна 2024. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Нова Варош, скупштинска сала на 5. спрату, Карађорђева 32, Нова Варош.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у четвртак, 4. јула 2024. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Нова Варош, скупштинска сала на 5. спрату, Карађорђева 32, Нова Варош.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Позивају се на јавни увид сви органи, посебне организације, односно имаоци јавних овлашћења, који су доставили посебне услове, у складу са чланом 47б. став 5. Закона о планирању и изградњи.

 

 

 

Нацрт Просторног плана можете погледати овде.

 

Текст огласа можете погледати овде.