slideshow04

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2024. годину са територије општине Прибоj

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2024. годину, са територије општине Прибој.

 

Средства из буџета општине Прибој намењена удружењима грађана и невладиним организацијама додељују се због реализације пројеката из следећих области: борачко – инвалидске заштите, социјалне инклузије и услуга социјалне заштите, родне равноправности, јачања владавине права, развоја цивилног друштва, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања регионалне и међудржавне сарадње, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

 

За финансирање пројеката из наведених области из буџета општине Прибој за 2024. годину издвојено је 5.000.000 динара.

Најмањи износ средстава која ће се одобравати по програму је 50.000 динара, а највећи 1.500.000 динара.

Рок за подношење пријава је закључно са 24.06.2024. године.

Цео текст конкурса можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.

Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2024. години можете преузети овде.