banner telefoni naslovna

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-13417-CPI-1/2016 од 17.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-13417-CPI-1/2016 од 17.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-13302-CPI-1/2016 од 16.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-13302-CPI-1/2016 од 16.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-11480-CPI-1/2016 од 06.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-11480-CPI-1/2016 од 06.06.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-2753-CPI-1/2016 од 21.03.2016. године

Решење број ROP-PRI-2753-CPI-1/2016 од 21.03.2016. године овде.

Решење број 351-186/2015 од 10.02.2016. године

Решење број 351-186/2015 од 10.02.2016. године овде.

Решење број 351-190/2015 од 15.12.2015. године

Решење број 351-190/2015 од 15.12.2015. године овде.

Решење број 351-162/2015 од 01.10.2015. године

Решење број 351-162/2015 од 01.10.2015. године овде.

Решење број 351-115/2015 од 10.09.2015. године

Решење број 351-115/2015 од 10.09.2015. године овде.

Решење број 351-111/2015 од 07.07.2015. године

Решење број 351-111/2015 од 07.07.2015. године овде.

Решење број 351-98/2015 од 26.06.2015. године

Решење број 351-98/2015 од 26.06.2015. године овде.