banner telefoni naslovna

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Da je nosilac projekta GOLDEN DOOR doo Priboj, ulica 4.Sandžačke brigade bb, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat Proizvodnje građevinske stolarije i elemenata od drveta na kat.parceli broj 1916/1 KO Priboj, opština Priboj.

Prezentacija i javna rasprava održaće se dana 07.03.2019.godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12 Januar broj 108, sala za venčanja.

Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac projekta, izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj. zainteresovani organi, organizacije i javnost.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.