banner-mosi2018

Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Predsednik opštine i Opštinsko veće
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Opštinska uprava Priboj
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javnih objekata u Priboju

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javnih objekata u Priboju, redni broj JNVV br. 7/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zamena oštećenog i dotrajalog asfalta na nekategorisanom putu b.p. 1351 i b.p. 3529 KO Hercegovačka Goleša opština Priboj

Zamena oštećenog i dotrajalog asfalta na nekategorisanom putu  b.p. 1351 i b.p. 3529 KO Hercegovačka Goleša opština Priboj, redni broj JNMV br. 11/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka plastičnih creva za navodnjavanje

Nabavka plastičnih creva za navodnjavanje, redni broj JNMV br. 10/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka računarske i video opreme

Nabavka računarske i video opreme, redni broj JNMV br. 9/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju - ponovljen postupak

Radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju - ponovljen postupak, redni broj JNMV br. 7-1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na tekućem održavanju fasada stambenih zgrada u opštini Priboj

Radovi na tekućem održavanju fasada stambenih zgrada u opštini Priboj, redni broj JNVV br. 6/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju

Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju, redni broj JNMV br. 8/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju

Radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju, redni broj JNMV br. 7/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka putničkog vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj

Nabavka putničkog vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj, redni broj JNMV br. 6/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Tekuće održavanje ulica u Priboju

Tekuće održavanje ulica u Priboju, redni broj JNVV br. 5/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka sistema za video gastroskopiju i kolonoskopiju za potrebe Opšte bolnice u Priboju

Nabavka sistema za video gastroskopiju i kolonoskopiju za potrebe Opšte bolnice u Priboju, redni broj JNVV br. 4/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Održavanje i popravka softvera za potrebe Opštinske uprave Priboj , oblikovana u tri partije

Održavanje i popravka softvera za potrebe Opštinske uprave Priboj , oblikovana u tri partije, redni broj JNPP br. 1/19.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 - možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 - možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 - možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju

Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju, redni broj JNMV br. 5/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluge održavanja sistema video nadzora u Priboju

Usluge održavanja sistema video nadzora u Priboju, redni broj JNMV br. 4/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja auto kampa sa pratećim sadržajem na Potpećkom jezeru

Izgradnja auto kampa sa pratećim sadržajem na Potpećkom jezeru, redni broj JNVV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju

Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju, redni broj JNVV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije

Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, redni broj JNMV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj, redni broj JNMV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru, redni broj JNMV br. 2-1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka goriva za službena vozila

Nabavka goriva za službena vozila, redni broj JNMV br. 1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dva paketa građevinskog materijala

Nabavka dva paketa građevinskog materijala, redni broj JNMV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Tehničku specifikaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru, redni broj JNMV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica u Priboju

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica u Priboju, redni broj JNVV br. 1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju

Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju, redni broj JNVV br. 13/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju (Izmena br.1) možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni odluke o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju

Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju, redni broj JNVV br. 14/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Pojektovanje, nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, po sistemu „ključ u ruke“

Pojektovanje, nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, po sistemu „ključ u ruke“, redni broj JNVV br. 15/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Električna energija za potrebe javne rasvete u opštini Priboj

Električna energija za potrebe javne rasvete u opštini Priboj, redni broj JNVV br. 12/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj

Građevinski radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj, redni broj JNVV br. 11/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu, redni broj JNVV br. 10/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje br.1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu, redni broj JNMV br. 13/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije

Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije, redni broj JNPP br. 1/18.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 možete preuzeti ovde.

Opširnije...