banner telefoni naslovna

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-12650-CPI-1/2019 од 16.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-12650-CPI-1/2019 од 16.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-25455-CPI-2/2019 од 06.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-25455-CPI-2/2019 од 06.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-10843-CPI-1/2019 од 24.04.2019. године

Решење број ROP-PRI-10843-CPI-1/2019 од 24.04.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-38105-CPI-2/2019 од 15.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-38105-CPI-2/2019 од 15.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-29789-CPI-3/2019 од 07.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-29789-CPI-3/2019 од 07.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-38327-CPIH-2/2019 од 22.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-38327-CPIH-2/2019 од 22.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-36441-CPI-2/2019 од 21.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-36441-CPI-2/2019 од 21.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13969-CPA-10/2018 од 29.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-13969-CPA-10/2018 од 29.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-17134-CPI-2/2018 од 11.07.2018. године

Решење број ROP-PRI-17134-CPI-2/2018 од 11.07.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-3869-CPI-3/2018 од 10.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-3869-CPI-3/2018 од 10.05.2018. године овде.