banner telefoni naslovna

Заказана 29. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 25. фебруара 2016. године (четвртак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
2. Предлог Програма развоја спорта општине Прибој 2016-2018. године;
3. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Прибој;
4. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке Прибој;
5. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
6. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
7. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Завичајног музеја Прибој;
8. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Прибој;
9. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног обора Предшколске установе "Невен" Прибој;
10. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке Прибој;
11. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Прибој;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Завичајног музеја Прибој;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
15. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Прибој;
16. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског обора Машинско–електротехничке школе;
17. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије Прибој;
18. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш."Благоје Полић"Кратово;
19. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања;
20. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "9. Мај" Саставци;
21. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Вук Караџић" Прибој;
22. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Бранко Радичевић" Прибој
23. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Десанка Максимовић" Прибој;
24. Предлог решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу;
25. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~2,02МБ - ажурирано 19.02. у 19 часова).

19 sednica so priboj