banner telefoni naslovna

Одобрен за финансирање пројекат Одбора за равноправност полова општине Прибој

Пројекат Одбора за равноправност полова општине Прибој "Једнаки у одлучивању", са којим је конкурисано у оквиру Позива за подршку локалним мехнизмима за родну равноправност Европског ПРОГРЕСА, одобрен је за финансирање. Пројекат чија је вредност 368.580,00 динара финансирају Европска унија и Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Републике Србије, кроз Програм Европски ПРОГРЕС, а прве активности очекују се након потписивања уговора.

Општи циљ пројекта "Једнаки у одлучивању" је повећање свести грађана и локалних носиоца власти о поштовању принципа родне равноправности и политике једнаких могућности, чиме би се повећало учешће жена у извршним органима власти и у представничким телима политичких партија. Конкретни циљеви пројекта су стварање мреже актера за спровођење родне равноправности на локалном нивоу, активирање рада и унапређење деловања локалног одбора за родну равноправност, лобирање за родну равноправност на локалном нивоу, подстицање рада Одбора за равноправност полова и активно укључивање у процесе одлучивања и јачање социјално-економске улоге жене кроз неформално образовање. Циљна група пројекта су одборнице Скупштине општине Прибој и директорке јавних устава, које ће кроз низ активности бити неформално обучене и оснажене у законодавној власти, а тиме ће не само унапредити и оснажити положај жена у политици, већ им и омогућити да својим ангажманом обезбеде веће учешће жена у свим сферама јавног живота.

Пројекат траје шест месеци, а прве активности предвиђене су у месецу децембру. Жене у законодавној власти, као највидљивији пример позитивних промена у друштву у смислу родне равноправности, и њихова свеприсутност у медијима кроз обављање јавног ангажмана, имаће велики утицај на разбијање предрасуда и свест жена о једнаким могућностима. Пројекат Одбора за равноправност полова општине Прибој "Једнаки у одлучивању" финансирају Европска унија и Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Републике Србије, кроз Програм Европски ПРОГРЕС.

evropski progres logo veliki