banner telefoni naslovna

Одржана 9. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано девето по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме се расправљало давању сагласности да се потраживања локалне самоуправе Прибој, конвертују у удео општине Прибој у капитал субјекта приватизације Корпорације ФАП а.д. Прибој и о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Прибој.

Предлогом Одлуке о давању сагласности да се потраживања локалне самоуправе Прибој конвертују у удео општине Прибој у капитал субјекта приватизације Корпорације ФАП а.д. Прибој, која је једногласно усвојена и прослеђена Скупштини општине на усвајање, предвиђено је да се доспела а ненаплаћена потраживања општине Прибој-Општинске управе, према ФАП Корпорацији а.д. са стањем на дан 31.март 2016. године, у укупном износу од 1.076.685.956,10 динара, конвертују у трајни улог општине Прибој-Општинске управе у капитал субјекта приватизације, у случају усвајања унапред припремљеног плана реорганизације, са учешћем у капиталу ФАП Корпорације а.д. Оваква одлука резултат је Закључка Владе Републике Србије од 27. октобра 2016. године, којим су обавезани државни повериоци, да као мером унапред припремљеног плана реорганизације ФАП Корпорације а.д. конвертују потраживања, са стањем на дан 31.март 2016. године, у трајни улог у капитал субјекта приватизације у случају усвајања овог плана. Веће је наложило председнику Општине да предузме све правне радње у циљу реализације поступка дефинисаног овом одлуком.

Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Прибој, утврђене су просечне цене квадратног метра и то је Одлуком предвиђено да цене остану исте као 2016. године, па је тако грађевинско земљиште у 1.зони 1.500 динара, у 2. зони 1.200 динара, у трећој зони 1.000 динара; пољопривредно земљиште по зонама од прве до четврте 50, 30, 20 и 10 динара; шумско земљиште по зонама 40, 20, 10 и 8 динара; станови од прве до четврте зоне 41.000, 40.000, 39.000, 35.000 динара; куће 25.000, 24.000, 23.000 и 19.000 динара. Просечне цене квадратног метра за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину када су у питању пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности су од од прве до четврте зоне 50.000, 45.000, 40.000 и 35.000 динара, док је за гараже и гаражна места у првој зони 10.000, у другој 8.000, у трећој 6.000 а у четвртој 3.000 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности на територији општине Прибој остала је иста, обзиром да у свим зонама у општини Прибој није било промета предметних непокретности.

01 sednica OV