banner telefoni naslovna

КЛЕР: Јавни позив за доделу бесповратних средстава за самозапошљавање

На основу Уговора о пружању услуга на пројекту „Подршка општинама у побољшању социјалне укључености кроз запошљавање рањивих и маргинализованих група“ који финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС Центар за социјалну политику у сарадњи са Едукационим центром објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за самозапошљавање у циљу економског оснаживања рањивих и маргинализованих група на територији следећих локалних самоуправа: Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Брус, Бојник, Босилеград, Бујановац, Црна Трава, Дољевац, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Мерошина, Нови Пазар, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Прешево, Прокупље, Рашка, Сјеница, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Тутин, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Житорађа.

Бесповратна средства за самозапошљавање намењена су искључиво незапосленим лицима пријављеним на евиденцију незапослених код Националне службе за запошљавање који припадају категорији теже запошљивих, и то: 

- млади до 30 година,
- вишкови запослених,
- припадници ромске националне мањине,
- незапослена лица старија од 50 година,
- особе са инвалидитетом и
- ниско квалификована или неквалификована лица (под условом функционалне писмености).

Жене и самохрани родитељи се додатно бодују.

Бесповратна средства за самозапошљавање у опреми додељују се незапосленим лица са најбољим бизнис плановима, и то у износу до 3.000,00 евра, противвредност у динарима на дан набавке опреме потребне за отпочињање пословања. Укупан буџет за доделу бесповратних средстава износи 81,000.00 евра.

Право на бесповратна средства за самозапошљавање, незапослено лице може остварити уколико планира покретање пословања у области:
- производње/производног занатства
- прехрамбене индустрије (прераде хране)
- услужних делатности

Право на доделу бесповратних средстава за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако је:
- Поднео пријаву са бизнис планом најкасније до петка 09. децембра 2016. године (образац Пријаве са бизнис планом је могуће преузети на интернет страници www.цсп.орг.рс односно у канцеларији Едукационог Центра на Масариковом Тргу бр. 32 у Лесковцу);
- Са држављанством Републике Србије са обавезним пребивалиштем на територији наведених општина у уводном делу Позива
- Припадник некој од теже запошљивих категорија наведених у делу Основне информације.

Више о позиву погледајте овде.

европски прогрес лого велики