banner telefoni naslovna

Отказана седница Скупштине општине Прибој

Седница Скупштине општине Прибој заказана за 03.02.2017. године са почетком у 10,00 часова и предложеним дневним редом:

1. Утврђивање престанка мандата председнику oпштине Прибој, заменику председника општине Прибој и члановима Општинског већа општине Прибој;
2. Избор председника oпштине Прибој, заменика председника општине Прибој и чланова Општинског већа општине Прибој;

отказује се, имајући у виду чињеницу да је престао разлог сазивања седнице, односно да је председник општине Прибој дана 01.02.2017. године писмено повукао оставку на функцију председника општине Прибој.

skupstina opstine priboj