banner telefoni naslovna

Одржана 13. седница Општинског већа општине Прибој

Чланови Општинског већа у Прибоју су усвојили Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правилнике о коришћењу репрезентације и службених возила. Веће је једногласно утврдило и четири предлога Правилника и Одлука из области спорта и пољопривреде, који ће се наћи на дневном реду Скупштини општине на седници која је планирана за 27. фебруар.

Након што је Правилник о програмима у спорту и категоризацији спортских организација дорађен и усклађен са одредбама новог Закона о спорту, Општинско веће је усвојило предлоге ових Правилника упутивши их на усвајање у скупштинској процедури.

Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја општине Прибој, ове године биће по предлогу Већа подржан са 10 милиона динара директних средстава.

Према речима председника општине Лазара Рвовића, очекује се да ће општина у рурални развој индиректно финансирати још 10-ак милиона динара и то кроз програме изградње мреже сеоских путева и инфраструктуре.

Правилник о организацији систематизацији радних места у Општинској управи Прибој, усклађен је са новим Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе по критеријумима систематизованих 56 радних места, а за 63 извршиоца.

По први пут овим Законом омогућено је и формирање Кабинета председницима општина у Србији, што је у Прибоју овим Правилником норматизовано на три помоћника председника општине, шефа кабинета и возача.

Веће је усвојило и Правилник о коришћењу средстава репрезентације и Правилник о коришћењу службених возила, којима су детаљно уређени критеријуми и услови из ових области. Општинско веће је усвојило и Локални акциони план за младе општине Прибој у периоду од 2017. до 2020. године.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

01 sednica OV