banner telefoni naslovna

Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава, за отварање нових радних места и подстицање нових пословних активности на подручју општине Прибој

Право на подношење захтева по овом позиву, а у складу са чланом 3. Одлуке имају радници ФАП Корпорације а.д. који су статус радника изгубили 31.12.2015. године, бивши радници ФАП „Стан“ д.о.о., Фап „Лим“ д.о.о., који су статус радника изгубили у 2016. години.

Правно на доделу подстицајних средстава имају радници који уредно поднесу захтев и који испуњавају следеће услове:
1. да немају статус запосленог,
2. да нису остварили право на пензију, и
3. који имају намеру да средства добијена по основу овог подстицаја употребе за обављање одређене привредне или друге делатности.

Висина средстава подстицаја представља производ основице која износи 100 еура у динарској противвредности и година оствареног радног стажа, а на основу евиденције достављене од стране послодаваца ФАП Корпорације а.д. и других горе наведених субјеката.

Подношење захтева и доказа о испуњавању услова за доделу подстицајних средстава вршиће се до 15.02.2018. године, сваког радног дана, од 7 до 15 часова, у просторијама Канцеларије за локални економски развој, ул. 12. јануар бр.5, 2. спрат, канцеларија бр.1.

Уз захтев доставити потврду НСЗ да се налазе на евиденцији незапослених лица.

Јавни позив можете преузети овде.