slideshow04

Изградња нове хале за новог инвеститора у Слободној зони

Ребалансом Буџета општине Прибој за 2018. годину, који је утврђен на данашњем заседању Општинског већа и прослеђен Скупштини на усвајање, предвиђено је повећање расхода из буџета општине од 72.818.083,00 дин, које ће се највећим делом односити на изградњу нове производне хале у Слободној зони.

Нова производна хала површине 2.000 m2, након изградње биће у власништву општине Прибој, која ће приходовати издавањем овог простора потенцијалном инвеститору, а осим тога створиће се услови за отварање нових радних места у оквиру Слободне зоне. Изградња нове хале за потенцијалног инвеститора неопходна је имајући у виду да су капацитети у Слободној зони попуњени. Процењена вредност радова на изградњи нове хале је 50.000.000 динара, уз шта ће бити обезбеђено додатних 6.000.000 динара за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у зони, што обезбеђује бољи пословни амбијент свим инвеститорима.

slobodna zona priboj