slideshow04

Одржана 37. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 37. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме је утврђен и Скупштини општине прослеђен на усвајање, ребаланс Буџета за 2018. годину, као и предлог ревизије Плана капиталних инвестиција општине Прибој за период 2015-2019. године.

Овим предлогом Одлуке, односно ребалансом буџета за 2018. годину извршено је усклађивање прихода и расхода буџета према потребама које се очекују до краја године, тако да је укупан обим буџета утврђен раније донетом одлуком износио 1.301.758.568,00 динара, а новим предлогом износи 1.301.758.568,00 дин, што је укупно повећање за 72.818.083,00 дин, или изражено у процентима 5,6 %. Повећање прихода се односи на трансферна средства од Републике, а повећање расхода се највећим делом односи на изградњу нове производне хале у Слободној зони, за шта је предвиђено 50.000.000,00 дин. Такође, за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у Слободној зони опредељено је 6.000.000, дин, док ће се средствима из буџета финансирати и израда пројектне документације за изградњу водоводног постројења Михајловац, капитално одржавање објеката ПУ Невен, реконструкција зграда и грађевинских објеката, као и услуге по уговору Дома културе Пиво Караматијевић, које се односе на пројекте који су добили републички значај, за шта су потребна додатна средства.

Данас је утврђен и предлог ревизије Плана капиталних инвестиција општине Прибој 2015-2019 године, и исти је прослеђен на усвајање Скупштини општине. Ради се о ревизији постојећег Плана капиталних инвестиција, претходно усвојеног 2014. године, који је ревидирала и ажурирала листу приоритетних пројеката образована Комисија за ревизију плана капиталних инвестиција 2015-2019. Новим ПКИ обухваћено је 66 пројеката из различитих области, који су рангирани у складу са претходно припремљеним моделом за оцењивање капиталних пројеката, те су се међу прворангираним по приоритетности нашли пројекти израде пројектно-техничке документације и пројекти унапређења комуналне инфраструктуре, пре свега они пројекти који имају за циљ обезбеђивање уредног водоснабдевања у свим деловима општине Прибој. Поред тога, Планом су предвиђени и пројекти чији је циљ унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене, пројеката реконструкције спортских и објеката културе, као и пројеката унапређења пословне инфраструктуре, пре свега у Слободној зони, што ће резултирати побољшањем привредног амбијента у општини Прибој.

Седница Скупштине општине, 14. по реду, заказана је за среду 23. мај.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj